11 Aralık 2013 Çarşamba

MVC Custom Dropdown List

Merhabalar,

MVC ile uğraşanlar bilirler. MVC'nin kendi Helper'ları bazen istediklerinizi yapamazlar :(

Bizlerde bu tür durumlarda oturur 3rd party uygulamalara yöneliriz ki bazen onlarda bizim ihtiyacımızı göremezler. Neyse lafı çok fazla uzatmadan konuya gelelim. DropDownList (HTML Select) nesnesi kullanımında özel bir duruma ihtiyaç duydum. Option nesnelerine özel eklemek istediğim attribute ler vardı ama MVC Helper ile bunu yapmanın bir yolunuda bulamadım :( ve oturdum kendi MVC Helper'ımı yazdım :) diğer adı ile namı değer DropDownList.

İlk olarak kodumuz .net 4.5 ve MVC 4.0 üzerinde geliştirildi.

En çok eklediğimiz Seçiniz, Hepsi ve her ikisinin birlikte kullanıldığı durumları otomatik olarak ekliyor siz başka seçenekleri de ekleyebilirsiniz :)

Kodda İlk olarak Enum'larımız ve Struct'larımı ile başlayalım;
namespace CustomDropDownList.Core
{
  public class Enums
  {
    public enum SelectListDataSource
    {
      DataInternal = 1,
      External = 2
    }
    public enum SelectListAddOption
    {
      Select = 1,
      All = 2,
      SelectAndAll = 3,
      None = 4
    }
  }
}
 
namespace CustomDropDownList.Core
{
  public class DropDownListValues
  {
    public const short SelectValue = -1;
    public const short SelectAllValue = -2;
  }
}

İkinci olarak SelectListItem ile devam edelim;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
 
namespace CustomDropDownList.Extensions
{
  public class SelectListItem
  {
    public Dictionary<string, object> OptionAttribute { get; set; }
    public Dictionary<string, object> HtmlAttribute { get; set; }
    public bool Selected { get; set; }
    public string Text { get; set; }
    public object Value { get; set; }
    public SelectListItem()
    {}
    public SelectListItem(string text, string value)
    {
      Text = text;
      Value = value;
    }
    public SelectListItem(string text, string value, Dictionary<string, object> optionAttribute) : this(text, value)
    {
      OptionAttribute = optionAttribute;
    }
    public SelectListItem(string text, string value, Dictionary<string, object> optionAttribute = null, Dictionary<string, object> htmlAttribute = null) : this(text, value, optionAttribute)
    {
      HtmlAttribute = htmlAttribute;
    }
    public override string ToString()
    {
      var opAttr = new StringBuilder();
 
      if (OptionAttribute != null)
        foreach (var o in OptionAttribute)
          opAttr.Append(string.Format(" data-{0}=\"{1}\"", o.Key, o.Value));
 
      if (HtmlAttribute != null)
        foreach (var h in HtmlAttribute)
          opAttr.Append(string.Format(" {0}=\"{1}\"", h.Key, h.Value));
 
      if (Selected)
        opAttr.Append(" selected=\"selected\"");
 
      return string.Format("<option value=\"{0}\"{2}>{1}</option>", Value, Text, opAttr);
    }
  }
}

Üçüncü olarak SelectList ile devam edelim;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using CustomDropDownList.Core;
 
namespace CustomDropDownList.Extensions
{
  public class SelectList
  {
    public List<SelectListItem> OptionItems { get; private set; }
    public string OptionItemsHtml { get; private set; }
    public IEnumerable Items { get; private set; }
    public string DataTextField { get; private set; }
    public string DataValueField { get; private set; }
    public object SelectedValue { get; set; }
    public Dictionary<string, object> OptionAttributes { get; private set; }
    public Dictionary<string, object> HtmlAttributes { get; private set; }
    public Enums.SelectListDataSource OptionDataType { get; private set; }
 
    public SelectList(IEnumerable items,
      string dataValueField,
      string dataTextField,
      object selectedValue = null,
      Dictionary<string, object> optionFields = null,
      Dictionary<string, object> htmlAttribute = null,
      Enums.SelectListDataSource optionDataType = Enums.SelectListDataSource.DataInternal)
    {
      DataTextField = dataTextField;
      DataValueField = dataValueField;
      OptionAttributes = optionFields;
      HtmlAttributes = htmlAttribute;
      OptionDataType = optionDataType;
      Items = items;
      SelectedValue = selectedValue;
      OptionItems = new List<SelectListItem>();
      Generator();
    }
 
    private void Generator()
    {
      var htmlString = new StringBuilder();
      foreach (var i in Items)
      {
        var dv = i.GetType().GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance).SingleOrDefault(p => p.Name == DataValueField);
        var dt = i.GetType().GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance).SingleOrDefault(p => p.Name == DataTextField);
 
        if (dv != null && dt != null)
        {
          OptionItems.Add(new SelectListItem
          {
            Value = dv.GetValue(i),
            Text = dt.GetValue(i).ToString(),
            OptionAttribute = AttributeGenerator(OptionAttributes, i, true),
            HtmlAttribute = AttributeGenerator(HtmlAttributes, i),
            Selected = SelectedValue != null && dv.GetValue(i).ToString() == SelectedValue.ToString()
          });
          htmlString.Append(OptionItems.Last().ToString());
        }
      }
      OptionItemsHtml = htmlString.ToString();
    }
 
    private Dictionary<string, object> AttributeGenerator(Dictionary<string, object> attributes, object item, bool isOptionAttribute = false)
    {
      var attr = new Dictionary<string, object>();
      if (attributes != null)
      {
        foreach (var h in attributes)
        {
          if (!string.IsNullOrWhiteSpace(h.Key) && h.Value != null)
          {
            object attrDataValue = null;
            if (isOptionAttribute && OptionDataType == Enums.SelectListDataSource.DataInternal)
            {
              var entityData = item.GetType().GetProperties().SingleOrDefault(p => p.Name == h.Value.ToString());
              if (entityData != null)
                attrDataValue = entityData.GetValue(item);
            }
            else
            {
              attrDataValue = h.Value;
            }
 
            if (attrDataValue != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(attrDataValue.ToString()))
            {
              attr.Add(h.Key, attrDataValue);
            }
          }
        }
      }
      return attr;
    } 
  }
}

Dördüncü olarak SelectExtension ile devam edelim;
using System.Collections.Generic;
using System.Web.Mvc;
using CustomDropDownList.Core;
 
namespace CustomDropDownList.Extensions
{
  public static class SelectExtension
  {
    public static string Name { get; set; }
    public static string ID { get; set; }
    public static SelectList SelectList { get; set; }
    public static Dictionary<string, object> HtmlAttributes { get; set; }
    public static Enums.SelectListAddOption AddOption { get; set; }
 
    private static MvcHtmlString Generator()
    {
      var builder = new TagBuilder("select");
      builder.MergeAttribute("name", Name);
 
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ID))
        builder.MergeAttribute("id", ID);
 
      if (HtmlAttributes != null)
        foreach (var h in HtmlAttributes)
          builder.MergeAttribute(h.Key, h.Value.ToString());
 
      switch (AddOption)
      {
        case Enums.SelectListAddOption.Select:
          builder.InnerHtml += string.Format("<option value=\"{0}\">{1}</option>", DropDownListValues.SelectValue, "Select") + "\n";
          break;
        case Enums.SelectListAddOption.All:
          builder.InnerHtml += string.Format("<option value=\"{0}\">{1}</option>", DropDownListValues.SelectAllValue, "All") + "\n";
          break;
        case Enums.SelectListAddOption.SelectAndAll:
          builder.InnerHtml += string.Format("<option value=\"{0}\">{1}</option>", DropDownListValues.SelectValue, "Select") + "\n";
          builder.InnerHtml += string.Format("<option value=\"{0}\">{1}</option>", DropDownListValues.SelectAllValue, "All") + "\n";
          break;
 
      }
 
      builder.InnerHtml += SelectList.OptionItemsHtml + "\n";
 
      return MvcHtmlString.Create(builder.ToString(TagRenderMode.Normal));
    }
 
    public static MvcHtmlString DropDownList(this HtmlHelper htmlHelper,
      string name,
      SelectList selectList,
      Enums.SelectListAddOption addOption = Enums.SelectListAddOption.None,
      string id = "",
      Dictionary<string, object> htmlAttributes = null)
    {
      Name = name;
      ID = id;
      SelectList = selectList;
      AddOption = addOption;
      HtmlAttributes = htmlAttributes;
      return Generator();
    }
  }
}

Ve son adım olarak cshtml içersinde örnek kullanım ile bitirelim;
@using CustomDropDownList.Extensions
@using CustomDropDownList.Core
@{
  ViewBag.Title = "Custom DropDownList Test";
}
 
    @Html.DropDownList("Cities",
              new CustomDropDownList.Extensions.SelectList(
                ViewBag.Cities, // Data Items
                "CityID", // DataValueField
                "Name", // DataTextField
                null, // SelectedValue
                new Dictionary<string, object> { 
                  { "NationalName", "NationalName" }
                }, // Option Attributes
 
                null, //HTML Attributes
                Enums.SelectListDataSource.DataInternal
                ),
              Enums.SelectListAddOption.Select, // DropDownList Select Options
              "Cities", // DropDownList Html ID
              new Dictionary<string, object> { // DropDownList Custom Html Attributes
                { "class", "location-items"}
              })


Umarım işinize yarar ve lütfen unutmayın ki oldukça hızlı yazdığım bir kod atladığım yerler olabilir af ola :)


Sevgiler,
Cihan. 

6 Aralık 2013 Cuma

Visual Studio 2013 de Debug moddan çıkınca IIS Express kapanıyor. Bunu nasıl değiştirir veya düzeltirsiniz ?

Merhabalar,


Bazı durumlar için iyi gibi gözüksede işin aslı developer lar için pekte istenen bir durum değil.

Peki ilk hali olan Debug moddan çıksanız bile IIS Express'in çalışmaya devam etmesini nasıl geri getirebilir veya düzeltebilirsiniz. İşte bu sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle bunun nedeni IIS Express değil bunu söylemekte fayda var.

Ve işte başlıyoruz:

Visual Studio 2013'de  iken;
Menüden  Tools > Options tıklıyoruz.
Açılan ekranda ise Debugging > Edit And  Continue gidiyoruz.
Bu ekranda iken  "Enable Edit and Continue" seçeneğinin solundaki onay işaretini kaldırıyor ve OK butonuna basıyoruz.
Aşağıda Ekran görüntüsünüde görebilirsiniz.

Tools Options Debugging Edit And Continue

Benzer bir işlemi projemiz üzerinde de yapmamız gerekebilir.
Bunun için Solution Explorer da projemizin üzerine geliyor ve mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz. Çıkan menüde "Properties" e tıklıyoruz. Genelde en aşağıda olur.
Burada önce Web sekmesine geliyoruz ardından "Enable Edit and Continue" seçeneğinin solundaki onay işaretini kaldırıyor ve pencereyi kapatıyoruz.
Aşağıda ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

Project Properties Web Tab


Böylelikle bu işlemleri yaptıktan sonra IIS Express Debug mode sorununuz çözülmüş oluyor.

Geçmiş olsun :)


Sevgiler,
Cihan.

IPad Air Wifi İncelemesi

Merhabalar,


Çok yakında, Apple'ın yeni çıkardığı Ipad Air Wifi'ın Kutudan çıkarma (UnBoxing) ve Detaylı incelemesini btuzmani.com için yapacağım. İncelemenin bir benzerini burada da bulabilirsiniz.
İnceleme için şuan ürünün bana ulaşmasını bekliyorum. O zamana kadar aşağıdaki teknik bilgileri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

Ipad Air Wifi'ın bazı teknik özellikleri;

Ağırlık : 469 gram (Wifi versiyonları)
Boyutları : Genişlik - 169.5mm  / Yükseklik - 240mm / Kalınlık - 7.5mm
Pil Süresi : 10 saat (Kullanım şekliniz bunu değiştirir)
Ekran : 9.7"(diagonal) Retina / 2048 x 1536 px / 264 ppi / IPS / LED / Multi Touch
İşlemci : Apple A7 64bit Cpu (1.3ghz Çift Çekirdek) / Ek olarak M7 Hareket(Motion) Cpu
Görüntü İşlemcisi : PowerVR G6430 GPU
Bağlantı Özellikleri : Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Çift Kanal (2.4GHz ve 5GHz) MIMO ve Bluetooth 4.0
Kamera  : Arka - 5 mega pixel iSight BSI f/2.4 1080p Video Kayıt  / Ön 1.2 mega pixel  BSI 720p
Üzerindeki Sensörler :  Işık / İvme Ölçer / Üç Eksenli Gyro
Hafıza Kapasiteleri : 16 / 32 / 64 /128 GB
İşletim Sistemi : IOS 7


Detaylı incelemede görüşmek üzere.

Sevgiler,
Cihan.